Soát Xét Hồ Sơ, Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán

Dịch vụ soát xét và hoàn thiện sổ sách kế toán

Fin&Acc cung cấp dịch vụ soát xét và hoàn thiện sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ với mức phí như sau:
Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ)
Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn 3.000.000
Sản xuất – Gia công 3.000.000
Xây dựng – Lắp đặt 3.000.000 – 5.000.000
Mức phí soát xét và hoàn thiện sổ sách kế toán có thể thay đổi trên cơ sở khối lượng công việc mà Fin&Acc thực hiện tại Quý Doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi:

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ soát xét và hoàn thiện sổ sách kế toán của Fin&Acc, chuyên viên kế toán của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

– Thu thập các báo cáo kế toán và các thông tin, số liệu từ nhân viên phụ trách của công ty.

– Kiểm tra việc ghi nhận các giao dịch và xem xét sự phù hợp của việc trình bày và công bố báo cáo tài chính do Công ty chuẩn bị theo Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam.

– Xác định và báo cáo các vấn đề và đề xuất điều chỉnh trên báo cáo tài chính. Soát xét những nội dung không nhất quán về mặt kế toán.

Bao gồm các chi tiết dưới đây:

+ Soát xét về việc ghi nhận giao dịch, hạch toán kế toán     

+ Soát xét các tình huống bất thường hoặc phức tạp mà có thể ảnh hưởng kết quả báo cáo      

+ Soát xét các giao dịch trọng yếu xảy ra ở gần cuối của kỳ báo cáo

+ Soát xét các bút toán mang tính trọng yếu      

+ Xem lại các thông tin liên lạc liên quan từ cơ quan quản lý nếu có

+ Đọc báo cáo tài chính để soát xét việc phù hợp với khuôn khổ báo cáo tài chính được áp dụng      

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện soát xét và hoàn thiện sổ sách kế toán, Fin&Acc sẽ trao đổi thêm thông tin với quý khách hàng các vấn đề, nội dung liên quan đến kế toán, thuế, hoá đơn chứng từ và các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Trân trọng!

Bài viết liên quan
0975.560.825