QUY TRÌNH MỚI NHẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

QUY TRÌNH MỚI NHẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Fin&Acc chia sẻ với Quý Doanh nghiệp các công việc cần tiến hành sau khi thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

 1. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP:
 • PHẦN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH CHÍNH – PHÁP CHẾ:
 1. Treo biển tên tại trụ sở công ty.
 2. Mua Chữ ký số.
 3. Thông báo tài khoản ngân hàng trên sở kế hoạch sau khi bộ phận kế toán thực hiện xong việc mở tài khoản (mở Tài khoản Ngân hàng và đăng ký nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp).
 • PHẦN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN:
 1. Đăng ký bước đầu của nộp thuế điện tử. Lập và nộp tờ khai phí môn bài trực tuyến hoặc trực tiếp.
 2. Ra mở Tài khoản ngân hàng và thực hiện luôn bước tiếp theo của nộp thuế điện tử, Chi tiết bao gồm:
 • Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp bản công chứng.
 • Quyết định công bố mẫu dấu.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên(đối với công ty TNHH 2TV trở lên), biên bản họp đại hội đồng cổ đông(đối với công ty Cổ phần), biên bản này sẽ bầu chủ tịch hội đồng quản trị, bổ nhiệm giám đốc.
 • Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hay Giám đốc do chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị ký.
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký.
 • CMND bản sao y có công chứng của Giám đốc.
 • CMND bản sao y có công chứng của Kế toán.
 1. Tờ khai phí môn bài và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (Nộp qua mạng internet).
 2. Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ (làm luôn để sau này phát sinh TSCĐ khỏi phải đi đăng ký): Không bắt buộc.
 3. In ấn phát hành hóa đơn GTGT:

Hóa đơn điện tử: Thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp, hồ sơ nộp online tại trang https://thuedientu.gdt.gov.vn.

       Lưu ý: Sau khi Doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử khả năng cơ quan thuế/cơ quan quản lý tại phường/xã sẽ qua kiểm tra trụ sở doanh nghiệp nên Doanh nghiệp cần chuyển bị

 1. Treo biển tên công ty.
 2. Có hợp đồng thuê nhà (mượn nhà hay ko, lưu ý: hợp đồng trên 1 năm).

      2. DOANH NGHIỆP CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

 • PHẦN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH CHÍNH – PHÁP CHẾ:
 1. Sơ đồ tổ chức, cơ cấu Phòng/Ban phân quyền trong Công ty.
 2. Xây dựng Nội quy lao động trong Công ty, đăng ký với cơ quan nhà nước; Mua máy chấm công, xây dựng quy chế chấm công, xây dựng Thang bảng lương, Quy chế tiền lương, Hợp đồng lao động, Hợp đồng công tác viên trong Doanh nghiệp (Không cần phải tiến hành đăng ký từ 2021).
 3. Xây dựng các quy trình vận hành cơ bản của doanh nghiệp.
 • PHẦN VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN:
 1. Quý doanh nghiệp phải coi kỹ công ty mình đăng ký hình thức ghi sổ theo quyết định nào ? Thông tư 133/TT-BTC hay Thông tư 200/2014/TT-BTC để làm sổ cho đúng tránh tình trạng dùng tài khoản kế toán không chính xác.
 2. Thời hạn góp vốn Doanh nghiệp:
 • Thời hạn góp vốn đối với loại hình doanh nghiệp TNHH, Cổ Phần thường là 90 ngày sau khi tiến hành đăng ký kinh doanh.
 • Hình thức góp vốn: từ ngày 01/03/2014 theo điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP và thông tư 09/2015/TT-BTC, phải được góp bằng chuyển khoản(đối với tổ chức góp vốn hoặc mua lại phần vốn góp/Cổ phần), cá nhân thì vẫn được sử dụng hình thức góp vốn bằng tiền mặt.
 • Các ghi nhận góp vốn: Tùy từng trường hợp, đặc thù doanh nghiệp đối với việc góp vốn, nhưng cơ bản chủ sở hữu thường không góp đủ trong thời gian 90 ngày, cho nên phụ thuộc vào chủ sở hữu là cá nhân hoặc pháp nhân, kế toán lên đề xuất phương án xử lý hợp lý.
 1. HÓA ĐƠN: Chỉ được xuất hóa đơn sau khi đã thông báo phát hành 2 ngày.
 2. Công việc hằng ngày phải làm:
 • Tập hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:
 • Khi Doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ thương mại như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ… Thì công việc của kế toán thuế là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.
 • Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán thuế phải tiền hành xử lý và kiểm tra xem có hợp lý – hợp lệ – hợp pháp hay không.
 • Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai các bạn phải xử lý ngay theo quy định của pháp luật.
 • Định khoản kế toán mỗi ngày để tránh dồn việc và không theo dõi sổ sách.
 • Cuối cùng là các bạn phải sắp xếp và lưu trữ hóa đơn chứng từ để đảm bảo không xảy ra việc mất mát, hư hỏng.

       Lưu ý:

Những chứng từ như: Phiếu thu, chi, nhập, xuất phải lưu trữ 5 năm.

Những hóa đơn thông thường phải lưu trữ 10 năm.

 1. Công việc hàng quý:
  • Doanh nghiệp mới thành lập nộp tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn muốn có thể đăng ký nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng).
  • Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý (bạn phải kê khai thêm theo tháng nếu doanh nghiệp bạn có dấu hiệu rủi ro về thuế)
  • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (hoặc tháng), kể cả không có phát sinh thuế TNCN phải nộp.
  • Hạn nộp các tờ khai trên là ngày cuối cùng của tháng liền kề.
 2. Công việc cuối năm:
  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm (nộp trước ngày 31/03 hàng năm).
  • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm (nộp trước ngày 31/03 hàng năm).
  • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

Fin&Acc chia sẻ các công việc Doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện khi bước vào kinh doanh, chúng tôi rất mong được hỗ trợ Quý doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệm.

Trân trọng!

Bài viết liên quan
0975.560.825