MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬP KHẨU MỸ PHẨM (DRAP 1)

CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM (P2)

Fin&Acc chia sẻ đến các bạn về mẫu thư ủy quyền của Nhà sản xuất/Phân phối tại nước sở tại cho Doanh nghiệp nhập khẩu được quyền phân phối tại thị trường Việt Nam.

  1. Mẫu Thư Ủy Quyền:

LETTER OF AUTHORIZATION

 

  1. The Mandatory party: ………………………………………………………………..

Address: ………………………………………………………………………………………………

Business registration No. ………………………………………………………………….

Representative by: Ms…………………………………………………………………………

Position: ……………………………………………………………………………….

Phone:…………………………..Email…………….Website:………………………..

  1. Authorized Party:

Address:

Registration Business No.

Representative By: Mr.

Position:

Phone:…………………………..Email…………….Website:………………………..

We are  Tên Bên Ủy Quyền of which the headquarter is located at: Trụ sở chính Business registration No. Số ĐKKD

Hereby certify that we have appointed  Bên Được Ủy Quyền which the registered address is: Trụ sở chính  Registration Business No. ĐKKD as our sole agent for the following cosmetic  registration, amendment, and renewal and for sales/marketing in Vietnam.

(Refer to attached list) 

This letter is valid as long as in Vietnam for the said-above products. We hereby solemnly & sincerely declare that all PIF documents and information we have provided or will provide to will bear fully responsible for the said documents and information.

Authorization term:

Authorization is vaild …………………..

Regards,

Date: …………………………..

 

 

_____________________________

(Ghi rõ họ tên: Phiên âm Tiếng Anh)

Position:…………….

 

 

Lưu ý:

  • Hợp pháp hóa lãnh sự phải có nội dung “ Chứng thực chữ ký của Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của Nhà Sản xuất/Nhà Phân phối đã ở trước mặt chúng tôi và ký” đã ký vào Thư ủy quyền. Mình đã gặp trường hợp chứng thực nội dung là một người được ủy quyền mang hồ sơ đi hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bất kì nội dung nào trong phần chứng thực của lãnh sự quán không ghi nhận việc người đi chứng thực là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đều phải làm lại.
  • Lưu ý thời hạn ủy quyền thường theo thời hạn của CFS.

Fin&Acc sẽ chia sẻ chi tiết hơn về mẫu Giấy ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm và các Phụ lục quy định về các chất cấm, các chất giới hạn nồng độ theo tiêu chuẩn của Asean tại phần tiếp theo.

Trân trọng!

Bài viết liên quan
0975.560.825