Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp

Giải thể công ty việc thực hiện các thụ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt sự tồn tại công ty, Fin&Acc cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp chi tiết như sau:

I. PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

🔰 Phí dịch vụ giải thể công ty (bao gồm hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế và hồ sơ nộp giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh): 1.000.000 – 5.000.000 đồng/công ty.

Nếu đã có thông báo khóa mã số thuế (hoàn thành nghĩa vụ thuế) của Cơ quan thuế thì phí dịch vụ giải thể công ty là 1.000.000 đồng/công ty.

🔰 Các công việc sau có thể phát sinh thêm phí (đối với trường hợp phức tạp, phát sinh hóa đơn chứng từ  nhiều):

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế để giải thể công ty.

– Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ kế toán, hồ sơ quyết toán thuế để giải thể công ty;

– Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế khi giải thể công ty.

* Mức phí trên sẽ được tính dựa trên ngành nghề kinh doanh, số lượng hóa đơn phát sinh hàng tháng, doanh thu hàng tháng, số lượng lao động.

🔰 Thời gian hoàn thành giải thể công ty: Từ 1-2 tháng

II. CÔNG TY GIẢI THỂ KHI:

1. Công ty giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2. Công ty giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3. Công ty giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

4. Công ty giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Thuế.

III. TRÁCH NHIỆM KHI CÔNG TY GIẢI THỂ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể công ty.

2. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

IV. HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP:

1. Quyết định giải thể của Chủ doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

4. Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

5. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Giải thể công ty gồm nhiều thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian và phải qua nhiều cơ quan khác nhau như cơ quan thuế, công an, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để có được các hồ sơ giải thể theo quy định và nộp cho cơ quan có thẩm quyền về giải thể công ty, công ty giải thể phải thực hiện nhiều thủ tục, mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là thủ tục hoàn tất nghĩa vụ thuế, có được giấy xác nhận của cơ quan thế về hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Khi thực hiện giải thể công ty, bạn phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra báo cáo quyết toán thuế, sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế của công ty giải thể. Chỉ khi quyết toán thuế xong với cơ quan thuế, cơ quan thuế mới xác nhận công ty bạn đã hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Chính vì vậy để tiết kiệm thời gian và chi phí khi giải thể công ty, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Fin&Acc.

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ FIN&ACC THỰC HIỆN DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

1. Tư vấn giải thể công ty

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty;

– Tư vấn xử lý hàng tồn kho, xử lý tài sản, các khoản nợ phải trả;

2. Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty

– Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;

3. Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

– Kiểm tra, soát xét báo cáo quyết toán thuế;

– Tư vấn  hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

– Nộp hồ sơ quyết toán thuế  với cơ quan thuế;

– Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế:

– Nhận kết quả khóa mã số thuế của công ty giải thể từ cơ quan thuế;

4. Trả dấu, đăng thông báo giải thể công ty

– Trả dấu của công ty giải thể tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu (doanh nghiệp thành lập trước 1/7/2015 và được Công an cấp mẫu dấu);

– Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty.

5. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về giải thể công ty

– Nộp hồ sơ giải thể tại  cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

– Kiểm tra, theo dõi tiến trình giải thể công ty; kịp thời thông báo cho khách hàng

Sử dụng   dịch vụ giải thể công ty của Fin&Acc, Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, thời gian giải quyết thủ tục giải thể công ty nhanh chóng.

Trân trọng!

Bài viết liên quan
0975.560.825