Hợp đồng thuê địa điểm TTTM (part 2)

Fin&Acc đã chia sẻ với các bạn về Mẫu Hợp đồng thuê địa điểm được áp dụng trong trường hợp Doanh nghiệp các bạn đi thuê địa điểm tại tòa nhà, nhà đất của cá nhân hoặc tổ chức không chuyên về kinh doanh bất động sản.

Nếu doanh nghiệp các bạn đi thuê trụ sở tại các tòa nhà thương mại hoặc thuê của một bên chuyên về kinh doanh bất động sản thì bạn sẽ phải thực hiện theo hợp đồng thuê của bên họ áp dụng. Vì vậy, mình chia sẻ một mẫu hợp đồng thuê địa điểm tại một Trung tâm thương mại mình đã từng kiểm tra:

ĐIỀU I QUI ĐỊNH CHUNG   5

1.         Định Nghĩa                 5

2.         Đối Tượng Hợp Đồng 5

ĐIỀU II NGHĨA VỤ THANH TOÁN TIỀN THUÊ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC CỦA BÊN THUÊ                6

1.         Tiền Thuê                   6

2.         Phí Quản lý, Dịch vụ  6

3.         Các Khoản Khác         6

4.         Thanh Toán                 6

5.         Thuế                            6

6.         Chi phí tiện ích và Đặt cọc                             7

ĐIỀU III          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ            7

1.         Tuân Thủ Các Quy Định Pháp Luật và Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước7

2.         Đặt cọc Lắp Đặt Nội Thất và Lắp Đặt Nội Thất                                                        7

3.         Giữ Gìn Nội Thất Trong Tình Trạng Tốt                                                                   8

4.         Sửa Chữa Các Thiết Bị Điện                                                                                      8

5.         Hệ Thống An Ninh và Khóa                                                                                       8

6.         Khai Thông hệ thống thoát nước                                                                                8

7.         Bồi Thường tổn thất                                                                                                   8

8.         Cho Phép Bên Cho Thuê Vào Khu Vực Thuê                                                           8

9.         Tiến Hành Sửa Chữa Khi Nhận Được Thông Báo                                                     9

10.       Cửa Sổ và Vách Kính                                                                                                 9

11.       Thông Báo Thiệt Hại Cho Bên Cho Thuê                                                                  9

12.       Vệ Sinh và Nhà Thầu Vệ Sinh                                                                                   9

13.       Lắp Đặt Hệ Thống Viễn Thông                                                                                  9

14.       Các Nhà Thầu, Nhân Viên, Khách Mời và Người Được Phép Vào Khu Vực Thuê    9

15.       Thiệt Hại Đối Với Tòa Nhà                                                                                        9

16.       Tuân Thủ Các Quy Định                                                                                            10

17.       Hoàn Trả và Bàn Giao Khu Vực Thuê                                                                       10

ĐIỀU IV         QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ                                       10

1.         Bảo Đảm Quyền Sử Dụng Khu Vực Thuê Không Bị Cản Trở                                  10

2.         Bảo Đảm Kết Cấu và Hệ Thống của Khu Vực Thuê                                                 10

3.         Lắp đặt, Trang trí các Khu Vực Chung                                                                      10

4.         Bảo Trì Các Dịch Vụ                                                                                                  10

5.         Điều Hòa Không Khí                                                                                                  10

6.         Quyền Vào Khu Vực Thuê 24/24 Giờ                                                                       10

7.         Quyền Dành Riêng                                                                                                     11

8.         Phần Cung Cấp Của Bên Cho Thuê                                                                           11

9.         Bảo Hiểm                                                                                                                    11

10.       Máy Phát Điện                                                                                                            11

11.       Thanh Toán Thuế                                                                                                       12

ĐIỀU V           CÁC HẠN CHẾ VÀ ĐIỀU CẤM                                                                  12

1.         Lắp Đặt và Thay Thế                                                                                                  12

2.         Tổn Hại Đối Với Các Bức Tường                                                                              12

3.         Không Thay Đổi Ngoại Thất                                                                                      12

4.         Cản Trở Các Cửa Sổ Ngoại Thất                                                                               12

5.         Không Dựng Cổng hay Rào Chắn                                                                              12

6.         Không Gây Phiền Hà                                                                                                  12

7.         Bảng Hiệu                                                                                                                   13

8.         Sử Dụng Để Ngủ hay Cho Mục Đích Gia Đình                                                         13

9.         Cất Trữ Vật Phẩm và Hàng Độc Hại                                                                          13

10.       Cản Trở Lối Đi                                                                                                           13

11.       Giao Hàng và Sử Dụng Thang Máy Dành Cho Khách                                              13

12.       Làm Thức Ăn và Tránh Gây Mùi                                                                               13

13.       Không Sử Dụng Nhà Vệ Sinh Sai Mục Đích                                                             13

14.       Động Vật, Vật Nuôi và Chuột Bọ                                                                              13

15.       Vi Phạm Hợp Đồng Bảo Hiểm                                                                                   13

16.       Chuyển Nhượng                                                                                                         14

17.       Không Sử Dụng Tên                                                                                                   14

ĐIỀU VI         LOẠI TRỪ                                                                                                     14

1.         Hành Vi của Những Người Thuê Khác, Nhân Viên, Nhà Thầu và Khách Mời Của Họ14

2.         An Ninh          14

ĐIỀU VII        BẤT KHẢ KHÁNG                                                                                       14

1.         Tạm Ngưng Tính Tiền Thuê Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng                             14

2.         Chấm Dứt Hợp Đồng Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng                                        15

ĐIỀU VIII       ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG                                                  15

1.         Bên Thuê đơn phương chấm dứt Hợp đồng (không do vi phạm của Bên Cho Thuê):15

2.         Bên Cho Thuê đơn phương chấm dứt Hợp đồng (không do vi phạm của Bên Thuê):15

ĐIỀU IX         TIỀN ĐẶT CỌC                                                                                             16

1.         Tiền Đặt Cọc                                                                                                              16

2.         Hoàn Trả Tiền Đặt Cọc                                                                                              16

ĐIỀU X           CÁC QUY ĐỊNH                                                                                            17

1.         Giới Thiệu Các Quy Định                                                                                          17

2.         Mâu Thuẫn                                                                                                                 17

ĐIỀU XI         DIỄN GIẢI VÀ CÁC ĐIỀU KHÁC                                                              17

1.         Ghi Chú Ngoài Lề, Tiêu Đề và Mục Lục                                                                   17

2.         Giờ Làm Việc Bình Thường và Ngày Làm Việc                                                       17

3.         Tên Tòa Nhà                                                                                                               17

4.         Thông Báo                                                                                                                  17

5.         Phí Luật Sư                                                                                                                 18

6.         Thông Báo Cho Thuê/Bán                                                                                          18

7.         Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp                                                                 18

ĐIỀU XII        CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT                                                                        18

1.         Các Điều Kiện Đặc Biệt                                                                                             18

2.         Khẳng Định và Bảo Đảm của Bên Thuê                                                                    18

3.         Khẳng Định và Bảo Đảm của Bên Cho Thuê                                                             19

PHỤ LỤC

 

 • Với một hợp đồng như này bạn lên chắc chắc phải:
 1. In bản cứng đề rà từng điều khoản.
 2. Trao đổi với bộ phận Sales/kế toán/Trưởng phòng về các vấn đề đã được đàm phán trước đó.
 3. Lưu ý:

       Hợp đồng khung như trên thường khó sửa nhưng các bạn kiểm tra nếu thấy không phù hợp hãy tranh đấu về quyền lợi của doanh nghiệp.

 1. Thời gian đặc cọc/tiền cọc/việc hoàn trả cọc/không hoàn trả cọc thuê.
 2. Thời hạn thuê/thời hạn miễn phí trước khi thuê/thời hạn miễn phí trong thời gian thuê.
 3. Thời hạn thanh toán kỳ đầu/thời hạn thanh toán các kỳ tiếp theo/chứng từ thanh toán.
 4. Diện tích thuê riêng/Diện tích thuê chung.
 5. Miễn phí: Chỗ để xe tại tầng hầm/Thời gian sửa chữa và thiết kế trước khi thuê/Không gian chung.
 6. Phí phải trả: Phí gửi xe/Phí sử dụng điều hòa tổng theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp/các khoản phí của tòa nhà cần phải được làm rõ và chi tiết.
 7. Sửa chữa/thi công: Rất cẩn thận/Gửi bản vẽ thiết kế cho BQL tòa nhà để họ phê duyệt và cho phép đơn vị thi công vào sửa chữa/Những hạng mục ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà cần phải yêu cầu đơn vị thiết kế/thi công cam kết bồi thường cho Bên cho thuê. Thời gian thi công phải được miễn phí tiền thuê vì vậy cần đàm phán rõ khoảng thời gian này là bao lâu/nhưng sẽ vẫn phải tính chi phí điện nước sử dụng.
 8. Phụ lục Hợp đồng thuê: Chi tiết các khoản mục liên quan đến Hợp đồng/đọc kỹ.
 9. Các vấn đề khác trong hợp đồng.

Fin&Acc chia sẻ với các bạn về cấu trúc hợp đồng thuê địa điểm tại Trung tâm thương mại, nếu có vấn đề cần chia sẻ hãy liên hệ với bên mình nhé.

 

 

Bài viết liên quan
0975.560.825